Workshop Samen Thuis

Op weg naar een

gezin in balans

De macht van ons innerlijke zelf

Ellena Crokaert

Gezinnen staan onder enorme druk in onze maatschappij.

 

De druk van het perfectionisme.

 

De druk van geld, status en het valse gevoel van macht neemt meer en

meer de bovenhand.

 

We zijn bij de kleinste fout de grootste schuldenaren.

 

Hierdoor verliezen gezinnen zich wel eens. Dromen worden mooi opzij geschoven om te kunnen voldoen aan de vele eisen van de maatschappij.

 

We vergeten echter dat wij allemaal samen deze maatschappij vormen. Dat dé maatschappij niet alleen bepaald wordt door een elitegroepje. En dat we dus ook de echte macht hebben om deze maatschappij te veranderen enkel door te doen waar we van dromen.

 

De echte macht is die macht die vanuit ons innerlijke kracht komt en verder groeit als we hier bewust mee aan de slag gaan.

 

De echte macht is die macht die onze innerlijke wensen en dromen waarmaken ondanks de maatschappelijke druk en leiden tot verandering.

 

De verloren verbinding herstellen binnen de gezinnen is mijn missie en passie.

 

Via deze weg wil ik de verbinding vergroten tussen mensen over de hele wereld, zodat de echte macht kan zegevieren.

 

 

Volg Samen thuis: opvoedingsondersteuning op facebook!

Copyright @ All Rights Reserved